Wentylacja i Klimatyzacja

Instalacja wentylacji i klimatyzacji jest sektorem gdzie uzyskujemy największe oszczędności. Dodatkowo biorąc pod uwagę to, że wentylacja pobiera znaczącą cześć energii elektrycznej pobieranej przez cały budynek to redukując pobór energii w tej dziedzinie znacząco wpływamy na redukcję energii całego obiektu.


Wykres

Tak wysokie oszczędności uzyskujemy dzięki:

  • Instalacji falowników które sterują prędkością wentylatorów
  • Optymalnemu doborowi falowników do instalacji
  • Umiejętnemu programowaniu falowników
  • Konfiguracji czasu pracy wentylatorów za pomocą harmonogramów
  • Poprawie automatyki grzania i chłodzenia
  • Sterowaniu pracy zaworów grzejnikowych
  • Integracji wentylacji i klimatyzacji z innymi systemami takimi jak kontrola dostępu czy oświetleniem.

Optymalny dobór i instalacja falowników

Ogromne oszczędności daje nam sterowanie obrotami wentylatorów nawiewnych bądź wywiewnych central wentylacyjnych. Sterowanie realizujemy przez stosowanie silników wielobiegowych bądź stosowanie przemienników częstotliwości zwanych potocznie falownikami.


WykresPrzemienniki częstotliwości są urządzeniami za pomocą których możemy sterować prędkością obrotowa silników jedno fazowych bądź trójfazowych. Sterowanie to dobywa się przez jednoczesna zmianę napięcia wraz ze zmiana częstotliwości na wyjściu falownika, pozwala to na zachowanie stałego momentu obrotowego silnika w zakresie jego sterowalności od 10% do 100% prędkości znamionowej.


Przykład naszej realizacji:


WykresDlaczego taki zysk?
Wysokie oszczędności wykorzystując falownik uzyskuje się dzięki regulacji obrotów silnika oraz zmiennej zależności momentu obciążenia silnika od ilości tłoczonego powietrza.

Wykres

Moc dostarczana do silnika obciążona stałym momentem obrotowym jest zależna liniowo od prędkości silnika.
Natomiast moc dostarczana do silnika obciążona momentem zmiennym ? kwadratowym zależna jest sześciennie od prędkości silnika.


Wykres


Reasumując, jeżeli prędkość silnika 30kW wynosi 50% wartości znamionowej to moc pobierana jest 10krotnie niższa czyli ok. 3kW.


Konfiguracji czasu pracy wentylatorów za pomocą harmonogramów

Falownik nie jest urządzeniem oszczędzającym a urządzeniem sterującym. Oszczędności uzyskujemy dzięki odpowiedniemu sterowaniu pracą wentylatorów. Przez sterowanie praca wentylatorów rozumiemy regulację prędkości bądź też jego załączanie i wyłączanie. Płynna regulacja niesie z sobą niezmierne korzyści ponieważ zapotrzebowanie na świeże powietrze nie jest stałe. Ustalając odpowiednie harmonogramy prędkości obrotowej silnika w zależności od ilości osób na obiekcie daje oszczędności nawet do 70%.

Wykres Harmonogramy integrujemy również z instalacjami Analizy Sieci, co pozwala analizatorowi ustawić tryb EKO aby zapobiec przekroczeniu limitu zakontraktowanego z dystrybutorem energii elektrycznej.

Poprawa automatyki grzania i chłodzenia

Instalujemy kompleksową automatykę wentylacji i klimatyzacji od czujników po falowniki, sterowniki i silniki. Konfigurujemy to w jedną całość i integrujemy z różnego rodzaju systemami BMS, co pozwala Klientowi na wygodne sterowanie i monitorowanie układu wentylacji i klimatyzacji. Doświadczenie pozwala nam na serwisowanie i modernizacje układów wentylacyjnych w tym optymalizację automatyki równoczesnego grzania i chłodzenia co jest często spotykane na obiektach.


Sterowanie pracą zaworów i integracja z innym systemem

Klimatyzację najczęściej integrujemy z oświetleniem bądź kontrolą dostępu, jak również z czujnikami ruchu bądź też obecności. Pozwala to na załączanie trybów pracy central klimatyzacyjnych bądź sterowanie zaworami grzejników w zależności od obecności osoby w pomieszczeniu.

Powyższe sposoby są przykładowymi sposobami oszczędzania energii. Jeżeli zainteresowani są Państwo poznaniem szerszej oferty naszej Firmy oraz instalacjami energooszczędnymi jak i sposobami ich realizacji to jesteśmy skłonni zaprezentować swoje usługi.

Dział Automatyki Budynków

Dział Automatyki Budynków

Zapraszamy do kontaktu z Działem Automatyki Budynków

tel: +48 (42) 640 75 85 fax: +48 (42) 640 76 22