Systemy zarządzania budynkiem (BMS)

Systemy zarządzania dużych budynków, obiektów muszą spełniać surowe wymagania. Konieczne jest zebranie dużej ilości informacji, ich przetworzenie i ocena w celu skoordynowania i optymalizacji pracy danego obiektu oraz jego monitoringu. Tylko wtedy, gdy zostaną precyzyjnie określone jego parametry możliwe jest osiągnięcie celów takich jak : maksymalny komfort i niezawodne funkcjinowanie przu minimalnych kosztach. Cele te można osiągnąć dzięki systemowi zarządzania budynkami firmy Honeywell.

EBI - Enterprise Buildings Integrator

Honeywell EBI to pakiet zintegrowanych aplikacji do sterowania obiektami. Umożliwia on pełną kontrolę nad budynkami zapewniając niespotykaną dotychczas integrację z prowadzoną działalnością. System oparty o architekturę klient-serwer systemu Windows NT umożliwia centralne przetwarzanie danych z możliwością zdalnego dostępu przez typową sieć LAN/WAN na odległych stanowiskach. Integracja elektronicznych systemów zabezpieczeń z systemami zarządzania przedsiębiorstem redukuje koszty zarządzania.
Firma INSTOM posiada wykwalifikowaną kadrę inżynierską, która posiada stosowną wiedzę do wdrażania systemu EBI popartą certyfikatami Centrum Szkoleń Honeywell oraz doświadczeniami zdobytymi przy integracji elektronicznych systemów zabezpieczeń.

system BMS

Dział Usług Zabezpieczeń Budynkowych

Dział Usług Zabezpieczeń Budynkowych

Zapraszamy do kontaktu z Działem Usług Zabezpieczeń Budynkowych

tel: +48 (42) 640 75 85 fax: +48 (42) 640 76 22