Centrale telefoniczne

OmniPCX Office 
Kompleksowe rozwiązania komunikacyjne dla małych i średnich firmy

Alcatel wprowadził na rynek nowy produkt - OmniPCX Office. Jest to "urządzenie do e-komunikacji", które udostępnia firmom wszystkie nowoczesne narzędzia komunikacyjne usprawniające działalność gospodarczą. OmniPCX Office jest rozwiązaniem przełomowym. W pakiecie typu "all-in-one" łączy możliwości transmisji głosu i danych oraz dostępu do Internetu, otwierając tym samym przed niewielkimi firmami świat "e-komunikacji".

Do tej pory większość firm z sektoraSOHO, chcąc zbudować system wykorzystujący do maksimum możliwości wspłczesnych narzędzi komunikacyjnych, była zmuszona do kupowania jego poszczególnych elementów oddzielnie. Teraz system OmniPCX Office umożliwia małym i średnim przedsiębiorstwom usprawnienie kontaktów z klientami oraz zwiększenie wydajności pracowników, a także stwarza szanse na pozyskanie nowych rynków i partnerów. Jako system zintegrowany jest łatwiejszy w obsłudze, a koszty zarządzania nim są o wiele niższe niż w przypadku systemów niezintegrowanych. Skonfigurowany fabrycznie serwer obejmuje pełną gamę usług komunikacyjnych, w tym usługi telefoniczne (komutowane lub w technologii VoIP), zarządzanie dostępem do Internetu, serwer poczty elektronicznej, usługi w zakresie zabezpieczania sieci oraz przełączanie między dwiema szybkościami pracy w sieci LAN (10/100 Mb/s). Jest to system modułowy, który można rozbudowywa?§ w miarę wzrostu potrzeb firmy. Na przykład mała firma może początkowo potrzebować tylko łączności telefonicznej oraz bezpiecznego wspłdzielonego dostępu do Internetu, w przyszłości jednak będzie chciała rozbudować system o możliwości dostępu dla wielu użytkowników lub o nowe aplikacje, takie jak poczta elektroniczna czy Vo-IP. Jest to pierwsze na rynku rozwiązanie, które spełnia oczekiwania firm z sektora SMP pod względem kosztów eksploatacji, łatwości obsługi i skalowalności.


centrale-telefoniczne
OmniPCX 4400

Alcatel OmniPCX 4400 to najbardziej zaawansowany system komunikacyjny oparty na protokole IP. System ten wykorzystuje uniksową architekturę klient-serwer i cechuje się skalowalnością od 50 do 50 000 użytkowników, nowatorskimi aparatami telefonicznymi Reflexes, niezawodnością na poziomie 99,999%, przenośnością numerów, ujednoliconym przekazywaniem wiadomości, sieciową transmisją głosu w sieciach IP z zarządzaniem jakością usług oraz wszechstronnymi możliwościami zarządzania siecią. "Alcatel prezentuje przejście na platformę IP w formie ścieżki ewolucyjnej i przeciwstawia je radykalnemu podejściu z modernizacją całego systemu. Zdając sobie sprawę, że klienci nie mają zamiaru przenieść się na platformę IP z dnia na dzień, Alcatel udostępnia określoną i pewną ścieżkę umożliwiającą klientom funkcjonowanie na obydwu platformach. Konieczność udostępnienia komunikacji głosowej w rozwiązaniach handlu elektronicznego, zapewniającej klientom możliwość interakcji, pociągnęła za sobą wprowadzenie infrastruktury CTI (computer telephony integration - integracja telefonii z komputerem), obsługującej transmisję danych i głosu z komputera agenta. Podejście Alcatela zostanie dobrze przyjęte przez wiele firm, które czekają na przejrzyste wytyczenie ścieżki migracji" - Elizabeth Herrell, Giga Information Group, luty 2000 r.

Dział Usług Zabezpieczeń Budynkowych

Dział Usług Zabezpieczeń Budynkowych

Zapraszamy do kontaktu z Działem Usług Zabezpieczeń Budynkowych

tel: +48 (42) 640 75 85 fax: +48 (42) 640 76 22