Kurtyny bezpieczeństwa

Kurtyny bezpieczeństwa

reer Optyczne kurtyny bezpieczeństwa produkcji ReeR to urządzenia emitujące od jednego do kilkudziesięciu promieni świetlnych w paśmie podczerwieni. Składają się z nadajnika oraz montowanego w pewnej odległości odbiornika, tak by stworzyć niewidoczną barierę, której przekroczenie zostanie zasygnalizowane lub spowoduje zatrzymanie maszyny lub procesu technologicznego. Wybór kurtyny Reer musi byc dokonany z uwzględnieniem następujących parametrów:

Kategoria bezpieczeństwa:
Kurtyny są produkowane zgodnie z wytycznymi kategorii bezpieczeństwa 2 lub 4, zgodnie z Normą Miedzynarodowa IEC 61496,
i dobór powinien byc dokonany w/g kategorii ryzyka jak wymieniono w Wytycznej Maszynowej EN 954.

Rozdzielczość:
JanusDettaglioRozdzielczość definiuje najmniejszy rozmiar przedmiotu, który wprowadzony w obszar kontrolowany kurtyny przesłaniając wiązki świetlne, spowoduje zadziałanie urządzenia. W praktyce np. rozdzielczość 14 znaczy, że przedmioty rozmiaru równego albo wyższego od 14mm powodują zadziałanie kurtyny. Przy wyborze rozdzielczości bierze się pod uwagę , która część ciała ludzkiego będzie narażona: palce, dłonie, kończyny czy chodzi nam tylko o detekcję wtargnięcia osoby do strefy zagrożenia.
Detekcja palców.
Detekcja dłoni.
Detekcja obecności ciała w niebezpiecznej strefie.
Detekcja obecności ciała w kontroli dostępu.

Odległość działania:

Przedstawia najmniejszą i największą odległość, w której muszą być zamontowane dwa elementy: Nadajnik i Odbiornik.

Czas zadziałania:
Ten parametr określa czas, który upływa odkąd promień świetlny jest przerwany do kiedy kurtyna uruchamia alarm.

Wysokość kontrolowana:
Parametr określa wysokość strefy kontrolowanej przez kurtynę. W przypadku, kiedy kurtyna jest umieszczona poziomo, wartość ta przedstawia głębokość strefy chronionej.

Wysokość kurtyny:
Wskazuje rozmiar całkowity kurtyny.

Liczba promieni:
Przedstawia liczbę promieni optycznych pracujących w danej kurtynie.

Zasilanie:
Przedstawia wartość napięcia znamionowego, z jakiego powinna być zasilona kurtyna dla poprawnego funkcjonowania.
W pewnych typach kurtyn są obecne opcje funkcjonalne, które mogą być jednak uruchomione tylko w warunkach największego bezpieczeństwa i w zgodzie z normą odniesienia.

Muting:
Czynność muting jest to wykluczenie czasowe, automatyczne wykonywane w warunkach bezpieczeństwa związane z cyklem pracy maszyny. Taka czynność jest konieczna,gdy cykl pracy maszyny przewiduje okresowy transport materiału poprzez strefę ochronną kurtyny.

Blanking:
Czynność blanking odnosi się do określonej części wiązek kurtyny. Blanking to w istocie wygaszenie pewnego fragmentu kurtyny uwarunkowane względami technologicznymi (np.przy podajnikach taśmowych). Stosowanie tej funkcjonalności powinno być dokonywane z duża rozwagą i być połączone z zastosowaniem innych metod uniemożliwiających dostęp do strefy niebezpiecznej maszyny.