Energooszczędne instalacje

Efektywność wykorzystania energii stała się w ostatnim czasie bardzo istotna, miedzy innymi, dlatego, że jest głównym czynnikiem wpływającym na wysokość kosztów produkcji czy też społeczne koszty utrzymania. Dodatkowo wpływa na poziom zysków i konkurencyjność produktów jak również na poziom życia obywateli.

W ramach pozyskiwania oszczędności oferujemy energooszczędne instalację z zakresu:

EnergooszczędneInst

Efekt cieplarniany, ochrona środowiska oraz zbliżający się kryzys energetyczny przyczyniły się do powstania paktu klimatycznego oraz dyrektyw zmuszających kraje członkowskie UE do redukcji zapotrzebowania na energię.

 

Wzrost Kosztów za energie stał się faktem, celem, którego ma być zmuszenie przedsiębiorstw do podniesienia efektywności energetycznej, a co za tym idzie redukcji zapotrzebowania na energie przez modernizację instalacji energochłonnych na energooszczędne.

 

Wzrost Kosztów za energię jest wynikiem odgórnych działań prawa, paktów czy sugestii mających na celu redukcje zapotrzebowania na energię.


Najważniejsze dyrektywy i rozporządzenia oraz sugestie.

 • Etykietowanie energetyczne urządzeń gospodarstwa domowego (92/75/EWG)
 • Ekoprojektowanie (2005/32/EC)
 • Wspólne zasady dla wewnętrznych rynków energii elektrycznej (2003/54/WE) i gazu ziemnego (2003/55/WE)
 • Połączenie produkcji ciepła i energii elektrycznej (2004/8/WE)
 • Efektywność energetyczna w budownictwie (2002/91/WE)
 • Promocja efektywności usług energetycznych i efektywności zużycia energii przez odbiorców końcowych (2006/32/WE)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorów etykiet dla urządzeń
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań w zakresie zużycia energii elektrycznej przez sprzęt chłodniczy
 • Dyrektywa o handlu CO2 2003/87/WE
 • Dobrowolne Porozumienia
 • Pakt Klimatyczny
 • Zielona Księga
 • Cel 20-20-20

Nasze aplikacje umożliwiają znaczną redukcję kosztów energii w Twojej Firmie.

Dział Automatyki Budynków

Dział Automatyki Budynków

Zapraszamy do kontaktu z Działem Automatyki Budynków

tel: +48 (42) 640 75 85 fax: +48 (42) 640 76 22