Automatyka budynków

Jednym z głównych problemów w ograniczaniu zużycia energii elektrycznej jest niewystarczające opomiarowanie nośników energii. W wielu zakładach jedynym miernikiem energii…

 Instalacje oświetleniowe w biurowcach czy centrach handlowych na ogół stanowią znaczącą część w poborze energii elektrycznej pobieranej przez cały budynek.…

Efektywność wykorzystania energii stała się w ostatnim czasie bardzo istotna, miedzy innymi, dlatego, że jest głównym czynnikiem wpływającym na wysokość…

Instalacja wentylacji i klimatyzacji jest sektorem gdzie uzyskujemy największe oszczędności. Dodatkowo biorąc pod uwagę to, że wentylacja pobiera znaczącą cześć…

Systemy zarządzania dużych budynków, obiektów muszą spełniać surowe wymagania. Konieczne jest zebranie dużej ilości informacji, ich przetworzenie i ocena w…