PARTNERZY INSTOMu na targach w NORYMBERDZE

W dniach 28 - 30 listopada 2017 roku w Norymberdze odbyła się kolejna edycja targów SPS IPC DRIVES.

Z roku na rok targi stają się coraz bardziej prestiżową imprezą, czego dowodem jest: rozszerzenie powierzchni wystawienniczej ze 122,2 do 130 tyś. m2, zwiększenie liczby wystawców z 1605 do 1675 oraz wzrost odwiedzających z 63291 do 70264.

W targach tych prezentowała się światowa czołówka producentów z branży automatyki w tym producenci, których firma INSTOM sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce. Byli to m.in. WERMA - światowy lider w produkcji urządzeń sygnalizacyjnych oraz systemów bezprzewodowego monitoringu pracy maszyn. Pizzato - producent wyłączników krańcowych, bezpieczeństwa oraz przekaźników bezpieczeństwa. ReeR - producent wysokiej jakości kurtyn bezpieczeństwa oraz twórca programowalnego, modułowego przekaźnika bezpieczeństwa serii MOSAIC.

Prezentowane na targach rozwiązania, zarówno w odniesieniu do podstawowych elementów, jak i gotowych rozwiązań pokazują, że procesy związane z automatyzacją obejmują coraz szersze kręgi. Dobrym przykładem jest w tym przypadku branża automotive, gdzie jeszcze do niedawna skupionych było ponad 90% robotów przemysłowych. Aktualnie wskaźnik ten spadł poniżej 60% i trend ten utrzymuje się. Można powiedzieć, że automatyzacja i robotyzacja staje się wszechobecna. Dlatego też część produktów znajdujących się w ofercie handlowej naszych partnerów handlowych przechodzi niejako "drugą premierę", ponieważ z uwagi na większe możliwości związane z ich praktycznym zastosowaniem zaprezentowane zostały pod takim właśnie kątem.

WERMA - inteligentne systemy sieciowe

W odpowiedzi na coraz to nowe wyzwania płynące ze strony klientów, firma WERMA zaprezentowała zmodyfikowaną ofertę swoich inteligentnych systemów optymalizacji procesów, które można w elastyczny sposób dopasować zarówno do stopnia industrializacji oraz wielkości firmy, zgodnie z wymogami dotyczącymi przemysłu 4.0. Oznacza to, że użytkownikiem tych rozwiązań może być firma z segmentu MŚP, jak i światowi potentaci. Są to proste i intuicyjne rozwiązania oferowane w kompleksowej formie (hardware i software) pozwalające na digitalizację nadzoru nad przebiegiem procesów produkcyjnych przy relatywnie niskich nakładach inwestycyjnych. Są to systemy gotowe do użycia niejako "od ręki", ponieważ jedynym wymogiem, jaki musi być spełniony jest doprowadzenie do modułu komunikacyjnego sygnału związanego z nadzorowanym parametrem. Przedmiotowe rozwiązania można bez przeszkód zaimplementować zarówno w dowolnych, pojedynczych urządzeniach, liniach produkcyjnych, gniazdach roboczych, jak i systemach magazynowych, np. systemach regałów FIFO. W skład "pakietu" prezentowanych rozwiązań wchodzą systemy:

  • Stock SAVER - nowy system kanbanowy trzeciej generacji dotyczący logistyki produkcji
  • Smart MONITOR - system zbierania i monitorowania danych maszynowych
  • Andon SPEED - system przywoławczy dedykowany do optymalizacji procesów w stacjach ręcznego montażu lub przy operacjach logistycznych.

Procesy przekazywania informacji z miejsc ich generowania odbywają się zarówno w oparciu o łącza kablowe jak i sieć bezprzewodową.

AndonSPEED

Przykład zastosowania systemu AndonSPEED na linii montażowej

SmartMONITOR

Wizualizacja stanu pracy poszczególnych urządzeń linii produkcyjnej objętych monitoringiem w ramach systemu SmartMONITOR

AndonSPEED

Panel sterowniczy systemu AndonSPEED

PIZZATO

Elektrorygiel NGFirma PIZZATO zaprezentowała praktyczne zastosowania elektrorygli oraz klamek bezpieczeństwa w połączeniu z modułowymi systemami wygrodzeń firmy PROTEC. Przedstawione zostały wyłączniki bezpieczeństwa serii NG oraz NS, wykonane w oparciu o technologię RFID. Zastosowanie wysokiego stopnia kodowania RFiD w ww. wyłącznikach pozwala zarówno na personalizację dostępu do wydzielonych stref, jak i zapewnienie najwyższej kategorii bezpieczeństwa PL e oraz SIL3 zaś kompaktowa obudowa zapewnia stopień ochrony IP67/69. Prezentowane wyłączniki odznaczają się na tle pozostałych tego typu produktów unikalnym rozwiązaniem dotyczącym sposobu ryglowania. Zarówno przelotowy, o stożkowym kształcie na końcach otwór w głowicy, jak i klucz o obłym kształcie, wyposażony w elastyczne zamocowanie pozwalają na bezproblemowe łączenie obu elementów przy założeniu iż ruchomy element, na którym jest zabudowany klucz, uległ niewielkiej deformacji np. drzwi w których poluzowały lub wyrobiły się zawiasy. Na szczególną uwagę zasługuje seria wyłączników NG, która oferowana jest w wykonaniu z szeregiem skojarzonych elementów zabudowanych na obudowie wyłącznika (do trzech sztuk), np. przyciskami, lampkami kontrolnymi, wyłącznikiem STOP. Tego typu rozwiązanie pozwala na wyeliminowanie dodatkowych puszek, w których są montowane ww. akcesoria.

ReeR

Firma ReeR skupiła się na zaprezentowaniu swoich najnowszych produktów tj. kurtyn bezpieczeństwa SAFEGATE (produkt ten prezentowaliśmy na łamach magazynu APA w listopadzie 2017 roku) oraz kurtyn pomiarowych MICRON. Kurtyny serii MICRON dedykowane są do wykorzystania w bardzo wielu obszarach począwszy od identyfikacji obiektów na podstawie wymiarów, układach zliczających, układach pomiarowych, układach kontroli urządzeń transportowych itp. Za pomocą sygnałów generowanych przez opisywane kurtyny można, po dostarczeniu ich do sterownika PLC lub komputera oraz odpowiedniemu przetworzeniu, dokonywać identyfikacji większej ilości cech obiektów. Kurtyny dostępne są w bardzo szerokim zakresie zarówno w odniesieniu do kontrolowanej wysokości – dostępne są modele od 140 do 2990 mm, rozdzielczości: od 5 do 75mm, wykonania wyjść - analogowe, cyfrowe, programowalne oraz zasięgu od 2,5 do 10m.

Reer

Rys. x
Rys. x - przykład wykorzystania kurtyn do pomiaru elementów na taśmie w trzech wymiarach.

Reer

Rys. y
Rys. y - przykład wykorzystania kurtyny do zliczania i identyfikacji kategorii pojazdów na parkingu.

Dział Automatyki Przemysłowej

Dział Automatyki Przemysłowej

Zapraszamy do kontaktu z Działem Automatyki Przemysłowej

tel: +48 (42) 640 75 86 fax: +48 (42) 640 76 22